DR 20

Scop

Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole,  inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare; stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale.

 

Obiective

  • Îmbunătățirea performanțelor exploatațiilor zootehnice prin creșterea efectivelor de animale și diversificarea speciilor;
  • Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei. 

 

Beneficiari

Fermieri, cu excepția persoanelor fizice; cooperative agricole și societățile cooperative, dar și grupuri și organizații de producători care deservec interesele membrilor fermieri.  

 

Sprijin nerambursabil

Valoarea maximă a sprijinului public este de 2.000.000 euro/ proiect, iar în cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public este de 300.000 Euro/ proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect este de maximum 65% din costurile eligibile. 

 

Pentru a completa Cererea de finanţare, aceasta trebuie mai întâi salvată/ descărcată pe calculatorul dvs. dând click dreapta pe mouse și alegând din fereastra de dialog opțiunea „save target as/ save link as”. Vă rugăm să aveți în vedere că trebuie utilizată ultima versiune a cererii de finanțare disponibilă în pagina curentă. Aceasta trebuie completată utilizând Adobe Acrobat Reader DC,  Adobe Acrobat Pro 2020 sau versiuni mai noi ale acestora, actualizate la zi.

Completarea trebuie realizată manual, de către utilizator, fără a se apela la roboți informatici sau alte soluții de completare automată a formularului. În aplicație se va încărca cererea de finanțare completată electronic. În situația în care, în funcție de specificul fiecărei sesiuni/ fiecărui domeniu, cererea de finanțare este semnată electronic, aceasta NU trebuie imprimată și scanată!

Pentru o funcționare optimă a aplicației, utilizați un browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) actualizat la ultima versiune publicată de producător!

 

 

ERATĂ

la Fișa de evaluare a proiectului E 1.2 aferente DR 20 Investiții în sectorul zootehnic

(click pe titlul de mai sus pentru a consulta/ descărca documentul)

 

Până la remedierea disfuncționalităților paginii de internet www.apanoastra.ro, puteți descărca de AICI, în format excel, Calculatorul privind dimensionarea platformei de gunoi de grajd şi pentru cantitatea de gunoi de grajd produsă

 

Ghidul solicitantului & Anexe

Nr. Crt Nume document Limbă document Dimensiune document Dată document Descărcare
1 Ghidul Solicitantului aferent DR 20 RO 2,21 MB 29.11.2023
2 Anexa 1 - Model CERERE FINANTARE DR 20 - V 1.1 RO 1,43 MB 31.01.2024
3 Anexa 2 - Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI - RO 269,35 KB 29.11.2023
4 Anexa 3 - Anexa I la Tratatul de instituire al Comunității Europene RO 231,33 KB 29.11.2023
5 Anexa 4 - Lista pentru verificarea conformității platformelor individuale de depozitare a gunoiului de graj RO 23,7 KB 29.11.2023
6 Anexa 5 - Model Contract de Finantare DR 20 RO 137,51 KB 29.11.2023
7 Anexa 6 - Fișa Intervenției DR 20 -Investiții în sectorul zootehnic RO 227,19 KB 29.11.2023
8 Anexa 7 - Lista actelor normative utile RO 56,28 KB 29.11.2023
9 Anexa 8 - Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea PS PAC 2023-2027 RO 122,88 KB 29.11.2023
10 Anexa 9 - Instrucțiuni de completare a anexelor economico-financiare (Anexa B/Anexa C) RO 31,98 KB 29.11.2023
11 Anexa 9.1 - Anexa B și Anexa C RO 372,94 KB 29.11.2023
12 Anexa 10 - Angajamentul pe propria răspundere a solicitantului RO 51,71 KB 29.11.2023
13 DR 20 E1.2 Fisa De Evaluare Generala A Proiectului RO 473,72 KB 29.11.2023
14 ANEXA la cererea de avizare DSVSA RO 57,59 KB 19.01.2024
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează